Menu

หมู่บ้านบ้านเนรมิตมงคลเจริญ


ชื่อโครงการภาษาไทย
หมู่บ้านบ้านเนรมิตมงคลเจริญ
ราคาเริ่ม
2,486,000 บาท
ราคาพิเศษ
1,921,000 บาท
ส่วนลด
565,000 บาท
ประเภท
บ้านเดี่ยว
พื้นที่ใช้สอย
90.40 ตร.ว.
วินน์ ธานี

โปรโมชั่น
Top