Menu

หมู่บ้านบางไทรออสปิตอลเฮ้าส์


ชื่อโครงการภาษาไทย
หมู่บ้านบางไทรออสปิตอลเฮ้าส์
ราคาเริ่ม
3,137,000 บาท
ราคาพิเศษ
2,139,000 บาท
ส่วนลด
998,000 บาท
ประเภท
บ้านเดี่ยว
พื้นที่ใช้สอย
1 งาน 5 ตร.ว.
วินน์ ธานี

โปรโมชั่น
Top