Menu

หมู่บ้านพฤกษากาญจน์


ชื่อโครงการภาษาไทย
หมู่บ้านพฤกษากาญจน์
ราคาเริ่ม
1,980,000 บาท
ราคาพิเศษ
1,530,000 บาท
ส่วนลด
450,000 บาท
ประเภท
บ้านเดี่ยว
พื้นที่ใช้สอย
36.2 ตร.ว.
วินน์ ธานี

โปรโมชั่น
Top