Menu

หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ เน็กซ์


ชื่อโครงการภาษาไทย
หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ เน็กซ์
ราคาเริ่ม
3,520,000 บาท
ราคาพิเศษ
2,720,000 บาท
ส่วนลด
800,000 บาท
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ - ทาวน์โฮม
พื้นที่ใช้สอย
24.8 ตร.ว.
วินน์ ธานี

โปรโมชั่น
Top